motorvrienden.club Oprichting

Op 11 september 2021 hebben wij onze vereniging opgericht met beperkte rechtsbvoegdheid. Een informele vereniging. Op 11 maart 2022 hebben wij een notariële akte laten opmaken en is onze vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag waardoor motorvrienden.club een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is geworden.

Heemskerk en Feijen We willen Reinier Kleijne van Heemskerk en Feijen notarissen bedanken voor het meedenken bij de oprichting van onze verenging, het opstellen van maatwerk statuten en de voordelige kosten. Onze ervaring is dat het Heemskerk en Feijen notarissen niet alleen om de winst gaat maar maatschappelijk betokken is en midden in de samenleving staat.

Verder danken ook onze leden die een donatie hebben gedaan om onze vereniging financieel een goede start te geven. Ook bedanken wij André Spaans van Dreco BV die de oprichtingskosten van onze vereniging voor rekening heeft genomen.

Tot slot willen wij het bestuur, Sander de Bakker, Ed Langelaan, Jan-Pieter Romein en onze toercommissieleden Hans van Netten, André Spaans en Wim Wouterse heel veel succes wensen.